iScramble.net Zasady

Zasady | Ustawienia i tryby gry

Zasady

Cel gry

Celem gry jest uzyskanie możliwie jak największej liczby punktów poprzez układanie poprawnych słów na planszy gry przy użyciu dostępnych liter.


Tworzenie słów i ich umieszczenie na planszy

Słowa mogą być umieszczane na planszy poziomo (od lewej strony do prawej) lub pionowo (z góry na dół);

a także muszą tworzyć jedno pole gry, tj. musi nastąpić połączenie między wyrazami.


Punktacja

Za każde poprawnie umieszczone słowo na planszy przyznaje się punkty. Pierwsza litera w wyrazie warta jest jeden punkt, druga litera - dwa punkty, trzecia - trzy itd. Przykładowo: za wyraz dwuliterowy otrzymasz 1 + 2 = 3 pkt., za wyraz pięcioliterowy otrzymasz 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 pkt.

Przykładowa plansza warta jest 20 punktów za wyrazy:

 • PLAY = 10p
 • GAME = 10p

Należy pamiętać, że każde źle ułożone słowo jest karane punktami ujemnymi redukowanymi z wyniku. Wyraz dwuliterowy karany jest dwoma punktami ujemnymi, trzyliterowy - trzema punktami ujemnymi, czteroliterowy - czterema punktami ujemnymi itd.

Plansza z przykładu jest warta 6 punktów za wyrazy:

 • PLAY = 10p
 • GAEM = -4p (niepoprawne gramatycznie słowo)

W przypadku, kiedy użyte zostały wszystkie dostępne litery bez popełnienia błędu gramatycznego zostaje przyznany bonus punktowy w ilości równej wszystkich dostępnych początkowo liter.

Prezentowany przykład jest warty 30 punktów za wyrazy:

 • MALE = 10p
 • PAY = 6p
 • AGE = 6p
 • Bonus = 8p (wykorzystane wszystkie 8 liter dostępnych na początku rundy)


Weryfikacja wyrazów

Podczas rozgrywki, w dowolnym momencie jej trwania, gracz może skorzystać z dostępnego słownika, poprzez kliknięcie przycisku “Sprawdź wyraz” w celu sprawdzenia poprawności wyrazów. Dodatkowo, gracz uzyska informację odnośnie aktualnej punktacji planszy.

Do sprawdzania poprawności gramatycznej słów używa się słownika LibreOffice.


Ustawienia i tryby gry

Ustawienia gry

Plansza do gry może posiadać kilka rozmiarów, które są przedstawione poniżej:

 • SMALL
 • MEDIUM
 • LARGE

Wsparcie dla innych języków:

 • Česky
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português

Dla każdej gry litery zostają przypisane losowo z uwzględnieniem wybranego języka partii. Liczba dostępnych dla gracza liter zależy od wielkości planszy do gry.


Tryby gry

Gra dnia

Każdego dnia (0:00 UTC) tworzą się nowe gry z różnymi ustawieniami. Wszyscy gracze z całego świata rywalizują o możliwie jak najwyższy wynik na danej planszy.

Gry dnia z dni wcześniejszych dostępne są tutaj. Gracz może zobaczyć tabelę rankingową i spróbować poprawić dany wynik, jednakże nie może wpłynąć na wyniki z danego dnia.

Multiplayer

Dostępna jest także wersja multiplayer online.

Gra może być w trybie publicznym lub prywatnym. Do gry w trybie publicznym może dołączyć każdy, do gry w trybie prywatnym może dołączyć tylko osoba posiadająca link do danej gry.

Gra w trybie multiplayer odbywa się w trybie turowym - każda tura ma swoje określone ustawienia i czas przeznaczony na jej wykonanie. Założyciel gry może ustawić ich ilość oraz czas trwania poszczególnych tur.

Po każdej turze gracz może sprawdzić planszę przeciwnika, a także zaznaczyć niepoprawnie stworzone słowa, jeśli nie zgadza się ze słownikiem umieszczonym w grze.

Zwycięzcą gry ogłasza się zawodnika, który posiada największą liczbę punktów po zakończeniu wszystkich tur.

Tryb gracza pojedynczego

Gracz może ustawić grę przeznaczoną tylko dla niego, w celu poprawienia swoich umiejętności słowotwórczych bądź po prostu dla grania dla własnej przyjemności.